Tirsdag 9. mai 2023: Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Tirsdag 9. mai 2023 kl. 19.00 i Grorud kirke

Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Framveksten av arbeidarrørsla i siste del av 1800-talet heng saman med omfattande endringar som industrialisering og modernisering av det norske samfunnet. Elstad vil ta for seg nokre sentrale utviklingstrekk ved tilhøvet mellom kyrkja og arbeidarrørsla frå 1800-talet og fram til velferdsstaten.

Møt
Hallgeir Elstad

Hallgeir Elstad har hatt ulike stillingar ved Det teologiske fakultet ved UiO sidan 1990-talet. Han er frå 2009 professor i norsk kyrkjehistorie same stad og har særleg arbeidd med 1800- og 1900-talet. I dei seinare åra har han òg interessert seg for eldre historie.

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

For sakspapirer til årsmøte, klikk her.