Tirsdag 12. oktober 2021: MENNESKET, RELIGIONEN OG TEKNOMAKTENE

Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Mennesket, religionen og teknomaktene

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Det var 19 tilhørere Henrik Mohn kunne ønske velkommen til et foredrag med Dag Hareide. Og Hareide tok forsamlingen med en gang inn i et spennende saksfelt hvor han til å begynne med gjorde oppmerksom på noen viktige teknologiske oppfinnelser og gjennombrudd i det 21. århundre: – smarttelefon, – kunstig intelligens, – utvidet virkelighet, – tingenes internett, – robotikk, – nanoteknologi, – hjerne-data-kobling, – genredigering/CRISPR, – IVF/prøverør, – stamceller, – implantater, – kloning og – syntetisk biologi.

Overveldende gjennombrudd som på mange måter er en gave og gir nye muligheter, også når informasjonsteknologien og bioteknologien kommer nærmere sammen.

Samtidig: Denne tilnærmingen mellom de to nevnte teknologiene gjør det prekært å observere: Det berører min kropp og mitt sinn. Og da trenger vi , så Hareide, amatører for å sikre en offentlig samtale rundt disse store temaene, ikke bare ekspertene på de enkelte områdene.

Denne offentlige samtalen trengs for å sikre at teknologien brukes rett. Utfordringen er da særlig verdiene til de store teknomaktene og deres tilbøyelighet for sosial skjevhet. Google, Apple, Microsoft, Amazon og Facebook representerer en historisk oppsamling av penger og økonomisk makt – og vi må vite hva de vil!

Hareide observerte at gigantene snakker som idealister, men deres idealisme er en (dårlig) skjult monopoldrøm, de driver med oppmerksomhetsøkonomi/overvåkningsøkonomi for å besette vår tid, for å vite mest mulig om oss, for da kan a) informasjon og markedsføring styres mot oss og våre data kan selges videre til andre (f. eks. politikk, etterretning, forsikringsselskaper).

Dette skjer ikke uten kritikk (tech clash), og understreker at det ikke nødvendigvis må være slik det er i dag – det er muligheter å utfordre teknomaktene. En slik kritikk kan ikke nøye seg med å frigjøre seg fra (tilsynelatende) makter, men må nå frem til kjernen, å kunne bestemme hvem som får informasjonen vi gir fra oss, bare slik kan teknomaktenes mål, å predikere og påvirke vår adferd, torpederes.

For selv om vi ber til Google, så er ikke Google Gud, Google, Amazon og andre vil gjerne oppfylle våre drømmer og tilfredsstiller våre behov, men den virkelige bønnens mål er ikke vi, men Gud (jf. Matt 6, 10).

Det vi trenger, så avsluttet Hareide med, er blant annet å styrke personvernet, beskytte arbeideres rettigheter mot plattformselskap, se til at det betales skatt og at nøkkeldata blir underlagt nasjonal kontroll og å øke engasjementet for naturvern og mot naturtap og forurensing.

Etter kaffepausen fulgte en interessant samtale og den liturgiske avslutningen i kirkerommet ble så ledet av sokneprest Klara Vogl.

(Referent: Carsten Schuerhoff)

Her er noen bilder fra møtet: