Lørdag 29. august 2020: STEDEGENGJØRING – ET AVGJØRENDE ASPEKT VED FOLKEKIRKEN

Lørdag 29. august 2020 kl. 11.00 i Haugerud kirke

Stedegengjøring – et avgjørende aspekt ved folkekirken

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Jon Gunnar Jørgensen ledet møtet i Haugerud kirke, hvor det først ble årsmøte og så et innlegg fra Carsten Schuerhoff.

Utgangspunktet for innlegget, Stedegengjøring. Et avgjørende aspekt ved folkekirken, var at folk gjør forskjellige opplevelser med forskjellige (liturgiske) former og arrangementer kirken tilbyr. Schuerhoff poengterte at hans analyse av disse forskjellige erfaringene er muliggjort gjennom en resepsjon av en empirisk orientert liturgivitenskap og ved å arbeide med teorier om sted og rom.

Med hjelp av historisk-systematiske problemhorisonter – som Schuerhoff presenterte i korte ordelag (Kultur i endring/teologi og bykontekst, (Folke-)Kirke og Reformen av gudstjenestelivet i Den norske kirke) – ble det så fokusert på en analyse av mottakelsen av gudstjenestereformen i et spesifikt bymiljø (Groruddalen). Dette ble så koblet til overordnede, grunnleggende spørsmål om kirketeori.

Schuerhoff la her vekt på en ny-formatering av begrepet stedegengjøring, som han kommer frem til nettopp gjennom de empiriske analysene. Med dette er det både mulig og formålstjenlig å ikke bare «lokalisere» gudstjeneste og kirke i en konkret sammenheng, men heller forstå en stadig prosess av stedegengjøring som teoretisk utfordring til å forstå både gudstjeneste og kirke mer generelt.

Det ble selvsagt kaffepause og samtale etterpå, før Schuerhoff ledet en liturgisk avslutning i kirkerommet i Haugerud kirke.

Og her er noen bilder fra møtet