Tirsdag 24. november 2020: Når rett blir urett

Tirsdag 24. november 2020 kl. 19.00 i Hasle kirke

Når rett blir urett

I desember 2019 ble Gunnar Stålsett dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha gitt arbeid til en ureturnerbar asylsøker uten arbeidstillatelse. Ved å hjelpe kvinnen til et verdig liv handlet Stålsett i tråd med våre humanistiske og kristne verdier, men satte seg samtidig opp mot norsk lov. Hvordan velger vi når samvittigheten og rettsfølelsen vår kommer i konflikt med loven?

Møt
Gunnar Stålsett

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Gunnar Stålsett var biskop i Oslo fra 1998 til 2005. Han har i en årrekke engasjert seg i spørsmål om fred, økumenikk og religionsdialog og er i dag Honorary President Religions for Peace.