Tirsdag 28. januar 2020: Klimaendringene – en prøvestein på vår solidaritet

Tirsdag 28. januar 2020 kl. 19.00 i Fossum kirke

Klimaendringene – en prøvestein på vår solidaritet

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet.

Det var 29 deltakere på møte med biskop em. Laila Riksaasen Dahl og det var Henrik Mohn som innledet og ledet møtet.

Biskopen var i sitt foredrag opptatt av solidaritet – minnet om at ordet nedstammer fra insolidum – for det hele. Hun avledet av dette en forståelse av solidaritet som vårt ansvar overfor naturen og hele menneskeheten og som har sin bibelske begrunnelse i både 1 Mos 2 og også, selv om dette etter hennes mening ofte blir glemt, i 1 Mos 1. Vi skal passe hagen og vi skal råde, men det å råde sikter ikke mot å herske, men mot å pleie. Således trenger vi heller ikke en ny etikk, men må revitalisere den vi har til å gå sammen med nye tider, den må utfordre oss til handling.

Vi er ikke politikere, det var biskopen tydelig på, men vi, så understreket hun, er velgere og utøver ansvar gjennom det.

Og biskopen minnet også om at Den norske kirke har tatt ansvar, gjennom vedtak på Kirkemøtet 1995 og Bispemøtet 2007 hvor biskop Odd Bondevik formet de pregnante setningene: «Det haster. Det koster. Det nytter.»

Det nytter: biskopen minnet om at det er betydningsfullt at klimaet står på dagsorden og at det er inspirasjon å hente i at EU faktisk har klart å redusere sine utslipp. Da må dette også gå an for Norge, og etter biskopens mening, så hører det her med at oljeproduksjonen må fases ut og at levestandarden vår må kobles fra tanken om stadig vekst, levestandarden skal ikke defineres gjennom vekst, men forbruket samlet sett må ned.

Solidaritet fører på denne måten til en tilnærming til livet, til skaperverket og til verden, naturen og menneskeheten som er preget av likevekt. Og ideen om likevekt og solidaritet må propageres nedenfra, som en folkebevegelse, det er velgerne som må sette politikerne i stand til å ta de gode og riktige valg.

 

Etter foredraget ble det kaffepause og så ble det diskusjon og samtale som berørte flere avgjørende temaer som f.eks. kamp for klimaet og forholdet til kamp for arealnøytralitet, vindmøller til land og til havs og atomenergi.

Kvelden ble avsluttet med liturgisk samling, ledet av biskopen, i Fossum kirke.

Og her er noen bilder fra møtet. Dårlig kvalitet pga. lysforholdene, men de gir likevel en antydning av hvordan det var: