Tirsdag 26. februar 2019: Trygve Lie og Midtøsten

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.00 i Grorud kirke/Grorud menighetshus

Trygve Lie og Midtøsten

Klikk her for å se annonseringen av møtet

Det var i alt 39 personer som var samlet i Grorud menighetshus for å lytte til foredraget til Odd Karsten Tveit. Han ble behørig introdusert av sin tidligere NRK-kollega Gunnar Grønlund og Tveit viste seg fra første minutt som forteller og kåsør som gang på gang understreket at han hadde skrevet et vinklet portrett og ingen biografi.

Tveit tok oss direkte med til Dr. Holms hotell på Geilo hvor Trygve Lie dør lille nyttårsaften 1968, temmelig nøyaktig 50 år siden. Hvem var denne markante personligheten, politikeren, strategen, idrettsmannen og ikke minst FNs første generalsekretær? Hvem var mannen som hadde flere ministerposter i flere norske regjeringer, både før, under og etter andre verdenskrig, som var med på å få utformet menneskerettighetserklæringen fra 1948 og som likevel aldri fikk makt og anseelse innen FN-systemet og som ble ødelagt av den kalde krigers irrganger og vekslende maktspill?

Det politiske ettermælet til Lie, menteTveit, var blandet, det var overraskende mange av de nærmeste som omtalte ham i negative ordelag, og det til tross for at han var kjent som en brobygger, til å begynne med en dyktig LO-advokat som hadde vunnet mange saker, siden en politiker som, på tross av interne stridigheter, fikk være med i samlingsregjeringen etter andre verdenskrig.

Hovedpoenget til Tveit var at Lie offisielt støttet FNs plan om en deling av Palestina, men at han i det skjulte og helt bevisst ble en aktiv støttespiller for den sionistiske bevegelsen, og det uten tvil også ut fra en antisemittisk motivasjon, og den jødiske Haganah-militsen, både Lie og hans rådgiver oberst Ragnvald Alfred Roscher Lund, ble sentrale kilder i FN-systemet for den israelske stat. Sånn sett sviktet Lie FN.

I forlengelse av dette noen år etterpå: Lie maktet ikke å stå i den kalde krigens forvirrede maktspill, McCarthyismen greide han ikke å hanskes med, Lie inviterte FBI-agenter inn i FN-systemet – noe som førte til at Lie ble dømt for brudd på eden som generalsekretær. Enda et svik.

Disse to poengene kledde Tveit, som sagt, han er forteller og kåsør, inn i episoder, anekdoter og personskildringer, personer han hadde møtt, han hadde lest om, kilder han hadde gravd frem i, blant annet israelske arkiver, slik at det ble et levende møte med Trygve Lie, som, det var Tveit tydelig på, fortjente en ekte, grundig biografi, for her er det enda mer å oppdage enn et vinklet portrett kan kunne klare.

Så ble det kaffe, te, julekake og etter hvert samtale og spørsmål før det hele ble avrundet i Grorud kirke, med en liturgisk avslutning ledet av Henrik Mohn.

Her er noen bilder fra møtet: