Tirsdag 22. januar 2019: Verdibasert ledelse. Mikrofinansiering i Sør-Amerika

Tirsdag 22. januar 2019 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Verdibasert ledelse.
Mikrofinansiering i Sør-Amerika

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet.

Jon Gunnar Jørgensen kunne ønske til sammen 18 personer velkommen til første møte våren 2019, blant dem tidligere Rødtvetpresten Leif M. Stapnes.

Jørgensen benyttet så anledningen til å minnes akademiets mangeårige medlem og styremedlem Gunvor Folkvord-Haarr som ble gravlagt fra Haugerud kirke 28.12.2018.

Presentasjonen av kveldens foredragsholder Leif Stapnes lot forventningene vokse, Stapnes har jobbet som prest, som personalsjef for en større forskningsinstitusjon på Kjeller og er nå høyskolelektor på VID vitenskapelige høgskole hvor han har utviklet et masterprogram i verdibasert ledelse. Dessuten er Stapnes musikant – ikke musiker, som Jørgensen innledet med å si – og han lovet straks å synge to sanger underveis.

Stapnes begynte foredraget sitt med en kort presentasjon av masterprogrammet som i all hovedsak har voksne studenter som har en jobb ved siden av, før han så nærmet seg temafeltet mikrofinans gjennom å vise til prosjektene som masterprogrammet følger og veileder, disse prosjektene er i regi av Misjonsalliansen. Det finnes veletablerte mikrofinansorganisasjoner, altså banker, i både Ecuador og Bolivia, til dels i Liberia og neste steg er etablering av mikrofinans i Vietnam. Stapnes var opptatt av at Misjonsalliansen har en diakonal og tverrkirkelig profil, at prosjektene er preget av god forankring i lokalsamfunnene og god forvaltning.

Det fulgte så det første musikkstykke, en tango av Evert Taube.

Så var det duket for et dypdykk, i Ecuador jobber Misjonsalliansen sammen med Banco D-Micro, i Bolivia med banken Diaconia. Banco D-Micro investerer i de mest utsatte områder, i slummen, for til syvende og sist går alt som hender i verden, sa Stapnes, utover de fattige. Banken Diaconia har blitt en av de ledende finansorganisasjoner i Bolivia, gir kreditt og støtte til dem som trenger det mest. Her, sa Stapnes, er det avgjørende å ha i mente at det finnes få offentlig ansatte i disse landene, du kommer deg opp og frem gjennom handel, enkle bedrifter og de fleste av kredittmottakerne er kvinner. Det er på mange måter bra, men utfordringen er at det i sin helhet ikke nødvendigvis bidrar til å bygge samfunnsstrukturer og industri- eller større bedrifter som kan være med på å gi utvikling til flere mennesker.

Som begrepsavklaring skjøt Stapnes inn dette: Mikrofinans kan deles i lån, sparing, forsikrings- og transaksjonstjenester; han la ikke skjul på at bankene er dyre i drift, rett og slett fordi infrastrukturen er krevende. Han pekte på at mikrofinans ofte får kritikk for høye rentesatser og minnet samtidig om at det også i Norge er et stort sprik mellom lån i bank til 2 % rente og forbrukslån andre steder (opp til 20 %) – og, så spurte Stapnes retorisk: Hva er alternativet?

Siste delen av foredraget viet Stapnes ledelsesbegrepet og redegjorde for forskjellige former og typer av ledelse – for VID og Misjonsalliansen er verdibasert ledelse et viktig aspekt av et mer helhetlig ledelsesbegrep siden denne etterspør den store fortellingen, målet og visjonen som leder og leder denne an og holder så rommet for å spørre etter verdier åpent. For de nevnte bankene betyr det en mulighet, i en mer og mer sekularisert verden, å holde fast ved sine grunnleggende verdier. Særlig med tanke på en ny satsning i Vietnam, som med sin kommunistiske historie og nåtid, er helt annerledes enn både Liberia, Bolivia og Ecuador, er det viktig å holde fast ved.

Stapnes avsluttet så med å synge Håpstango.

Det ble kaffepause, samtale og liturgisk avslutning, ved Vibeke Bergjsø Aas og Leif M. Stapnes.