Tirsdag 27. februar 2018: Verdier i norsk partipolitikk

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Det møtte nesten 40 mennesker for å høre de to journalistene, Berit S. Aalborg og Åse Brandvold, samtale om verdier i norsk partipolitikk, en samtale som ble ledet av Jan Christian Kielland.

Samtalen tok utgangspunktet i spørsmålet hva en verdi egentlig er, hvordan denne kan defineres og det ledet så over i en meningsutveksling om spørsmålet etter hvilke verdier som kan ansees å være de grunnleggende. Veldig raskt kom velkjente stikkord som demokrati og menneskerettigheter opp, den kristen-humanistiske arv ble nevnt og det ble også problematisert at verdier ofte innbefatter en verdikonflikt, mellom verdier som angår fellesskapet og som begrunner enkeltes rettigheter.

Var alt dette vanskelig, utfordrende og uklart, så ble denne uklarheten enda tydeligere da det ble spurt: Hva er de kristne verdier?

Med forrige valgkamp friskt i minne minnet begge journalistene om at «det norske» og «kristne verdier» veldig ofte ble rørt sammen, at det hele begrepsmessig fløt inn i hverandre, at det først nå, gjennom debatter om kirkeasyl og omskjæring av guttebarn, kommer en bevegelse i dette, i den forstand at sammenblandingen ikke lenger er så lett å forsvare for for eksempel Frp.

Tydelig ble det at integreringsdebatten tok en stor del av samtalen, det var kanskje her spørsmålet etter verdier og norsk partipolitikk var mest virulent. Brandvold minnet om asylmarsjen, aksjonen som kan vise til størst politisk gjennomslag. I dag, og her var begge enige, er klimaet mye tøffere. I forbindelse med dette påstås det ofte at Den norske kirke har blitt venstrevridd.

At kirken har blitt venstrevridd, ble i grunnen avvist av journalistene, Aalborg gjorde oppmerksom på at polariseringen i samfunnet også rammer kirken: det som gjør at kirken lett blir skyteskive for en slik kritikk er etter hennes mening begrunnet i at kirken ofte uttaler seg på vegne av enkeltmennesker. Kompleksiteten av innvandringsfeltet må her for all del ikke undervurderes.

Brandvolds spørsmål var i sin enkelhet slående: Vil du den andre vel? Kan du svare med Ja på dette, er du opptatt av god integrering. I det store og hele: de fleste politikere er opptatt av god integrering, Norge har gode resultater å vise til, men det er altså komplekst.

Kompleksiteten viser seg også i andre diskusjoner hvor kirken har meldt seg på banen, som for eksempel i spørsmålet om våpeneksport eller i spørsmålet om betydningen og rekkevidden av paragraf 2 i grunnloven. Ut fra det ble det også lagt merke til at sekulariseringen nok er et faktum, men at mye av religionsdebatten i Norge i dag er mye mer informert enn for noen tiår tilbake.

Det ble kaffepause, spørsmål og kommentarer fra salen og så en liturgisk avslutning i kirkerommet, ledet av Carsten Schuerhoff.

 

Her er noen bilder fra møtet: