Tirsdag 10. mai 2016: Overskridende arkitektur. Gudstjenesten og kirkebygget

Tirsdag 10. mai 2016 kl.19.00 i Stovner kirke

Overskridende arkitektur. Gudstjenesten og kirkebygget

Kirken har hatt et ambivalent forhold til kirkebyggene. Man kan egentlig feire gudstjeneste hvor som helst, sier mange. Men har ikke stedet noe å si?

I det forrige århundret skjedde det dessuten store endringer i kirkearkitekturen.

Hvordan ser nye former for det sakrale og hellige ut?

Møt
Margunn Sandal

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Årsmøte. Jubileum: Groruddalen kirkeakademi 20 år.

 

Margunn Sandal har doktorgrad om nyere kirkearkitektur. Hun har tidligere vært generalsekretær i Norske kirkeakademier. Sandal er nå sokneprest i Frogner og har noe undervisning ved de teologiske fakultet.