Tirsdag 07. mars 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Strengen er av gull – om folketonene i salmeboka.

Ingerid L. Birkeland er sanger, scenekunstner og universitetslektor i liturgikk ved MF Vitenskapelige Høyskole. Randi E. Rosendahl er organist i Hasle kirke og har spilt folkemusikk i Chateau Neuf Spelemannslag i flere år.

Mange av våre kjæreste salmer har folkemelodier, enten fra Norge eller fra andre land. Når salmediktningen møter folkemusikken åpnes ofte dype rom i tekstene og i oss som synger. Noen ganger gir de oss også spennende spor som vi kan følge bakover i historien og kulturen vår. Dette var tema for medlemsmøtet den 7. mars.

Kvelden begynte i kirkerommet, der Sophie Lazar ønsket velkommen. Ingerid Birkeland og Randi Rosendahl fremførte et skjønnsomt utvalg folkemelodier fra salmeboka. I vakre, enkle arrangementer fikk vi ti salmer fra ulike tider og steder. Det er mye fint å velge i. Det finnes ca. 60 norske og like mange utenlandske folkemelodier i salmeboka. Ingerid fortalte at de ikke hadde tatt med de mest kjente, men vektlagt variasjon. Tekstforfattere fra 6 århundrer var representert, fra Hans Tomissøn fra 1500-tallet (Jesus Kristus er oppfaren) til vårt eget århundre, representert ved Arve Brunvollsom har satt tekst til en engelsk folketone. Ingerid sang vakkert både med og uten akkompagnement på klaver eller trekkspill, og i et par salmer fikk også publikum være med. Salmen «Å hvor salig det skal blive» ble fremført med to melodier – en vemodig mollstemt og en lystigere melodi i dur, som en illustrasjon på hvordan melodien kan uttrykke ulike fortolkninger av teksten.

Etter konserten og en kopp kaffe hadde vi en interessant samtale om salmeskatten. Det ble også fellessang, der et ivrig publikum foreslo sanger.

Etter allsang og samtale gikk vi tilbake til kirkerommet, der Martha Maria Espeseth ledet den liturgiske avslutningen.
44 personer hadde funnet veien til Hasle denne kvelden.