Tirsdag 11. desember 2018: Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Tirsdag 11. desember 2019 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Liv Hernæs Kvanvig har inntil nylig vært ansatt i Det norske menneskerettighetsfond (Fondet). Hun gav en innholdsrik og interessant innføring i Fondets omfattende virksomhet. Kvanvig tok utgangspunkt i at Nobels fredspris nettopp var utdelt til to menneskerettighets­forkjempere for deres kamp mot seksualisert vold. Dette er et sentralt tema også for Fondet. Hun minnet oss om at det i år er 70 år siden FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i FN (1948). Ingen medlemsland stemte den gang mot erklæringen, men 8 stater avsto fra å stemme.  På verdensbasis er mye vunnet med tanke på menneskerettigheter, men vi opplever også stadig tilbakeslag, også i våre nærområder i Europa. Vi ser i noen land at det vedtas såkalte terrorlover som egentlig er skalkeskjul for brudd på menneskerettighetene. Menneskerettig­hetene er universelle.

Underordnet menneskerettighetserklæringen, som ikke er ratifisert, er det vedtatt konvensjoner på en del områder, ratifisert av en rekke stater, men ikke alle. Implementering av vedtak og konvensjoner byr mange steder på store utfordringer.

FN vedtok for 20 år siden en deklarasjon om retten til å drive menneskerettighetsarbeid. En menneskerettighetsforkjemper er en person som vier tid til å arbeide for menneskerettighetene. Det er slikt arbeid Fondet støtter.

Fondet støtter bl.a. menneskerettighetsarbeid i lokalsamfunn. I fjor støttet Fondet 37 lokale organisasjoner i 14 land. Fondet har et budsjett på NOK 8-9 mill. hvorav 5-6 mill. utbetales i prosjektstøtte. Det har sin hovedfinansiering fra UD, men mottar også støtte fra donasjoner og fra eierorganisasjonene (LO, Amnesty, Mellomkirkelig råd, Atlas-alliansen og Norsk senter for menneskerettigheter). Norske myndigheter jobber for menneskerettigheter gjennom flere organisasjoner og direkte med aktører og gjennom diplomati. Norge er en sentral bidragsyter økonomisk.

Mellomkirkelig råd har sete i styret for Fondet og Den norske kirke har et uttalt engasjement for menneskerettigheter. Det kirkelige engasjementet er trygt forankret i den kristne troen.

Kvanvig gav en rekke eksempler på at menneskerettigheter ble brutt eller motarbeidet i ulike land, og oppfordret tilhørerne til å være oppmerksom på forholdene også hjemme. Hun advarte særlig mot den voksende høyrepopulismen i Europa.

Vi fikk så se en film om Fondet, produsert i tilknytning til Fondets 30-årsmarkering.

Møtet ble ledet av Anne Grete Kvanvig.

Etter en interessant samtale gikk vi over i kirken til kveldsbønn, som ble ledet av Vibeke Bergsjø Aas.

22 personer var møtt fram.

Det norske menneskerettighetfond har nettstedet < https://nhrf.no/norsk/>

(Referat: Jon Gunnar Jørgensen)

Her er noen bilder fra møtet: